پمپ پره باز

پمپ پره باز

پمپ پروانه باز برای انتقال مایعات حاوی مواد جامد معلق و ناخالصی ها طراحی شده اند. با این حال، این مدل پمپ ها را کوچک و ضعیف تر طراحی میکنند تا احتمال شکستگی پره را کاهش یابد.
پروانه پمپ های پره باز به یک نقطه مرکزی متصل می شوند و مستقیماً بر روی شافت قرار می گیرند. در اطراف لبه ها دیواره محافظی وجود ندارد، به همین دلیل پروانه های باز ضعیف تر از پروانه های بسته یا نیمه بسته هستند. پروانه های باز به طور کلی سریعتر و راحت تر تمیز و تعمیر می شوند. پروانه های باز معمولاً در پمپ های کوچکتر و پمپ های مورد استفاده برای مواد جامد معلق استفاده می شوند.
نمونه هایی از پمپ های پروانه باز شامل پمپ های لجن کش است.

مشاوره رایگان

نمایش دادن همه 18 نتیجه